Steun Con Sequenza en word vriend!
_______________________________________________________________

Con Sequenza streeft er naar om concerten te geven die voor een breed publiek aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Onze concerten hebben daarom ook geen vaste entreeprijs, wel vragen wij een vrijwillige bijdrage.
Tot nu toe werden de concerten mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Delft.
Deze subsidie komt met ingang van 2016 te vervallen. Daarom zijn we (opnieuw) op zoek naar donateurs die ons financieel willen steunen.

Zou u vriend van Con Sequenza willen worden? Stuur dan een email naar consequenzadelft@gmail.com
en vermeld daarin uw naam en het bedrag (minimaal 15 Euro) waarmee u ons wilt steunen.
U ontvangt later per mail een bevestiging van uw aanmelding.

Als vriend ontvangt u van ons in september een oproep om uw jaarlijkse bijdrage over te maken.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van onze activiteiten. Ook wordt u als vriend uitgenodigd voor de kamermuziekavonden die we twee keer per jaar houden.
Namens het bestuur van Con Sequenza al vast hartelijk dank voor uw toegezegde steun!

Nineke Lamaison, voorzitter